top of page

SOS-Lapsikylän Unelmista totta-harrastustuki

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lastenharrastuskustannuksissa.


Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille(7–17-v.),joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista.


Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin.


Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin.


Lisätietoja harrastuesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja


unelmista@sos-lapsikyla.fi
11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page